Головна

 Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу, закріпленому у статті 59 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

…Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз'яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати…

…За змістом статті 64 Конституції України(254к/96-ВР) конституційне право кожного на правову допомогу у жодному випадку не може бути обмежено. Відповідно до Основного Закону України(254к/96-ВР) положення "кожен має право на правову допомогу" (частина перша статті 59) (254к/96-ВР) є нормою прямої дії (частина третя статті 8) (254к/96-ВР), і навіть за умови, якщо це право не передбачене відповідними законами України чи іншими правовими актами, особа не може бути обмежена у його реалізації. Це стосується, зокрема, і права свідка на отримання правової допомоги під час допиту у кримінальному процесі та права особи у разі надання нею пояснень у державних органах.

…Системний аналіз статті 59 Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) дає підстави для висновку, що положення частини другої цієї статті "для ... надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура" є однією з конституційних гарантій, яка надає свідку під час допиту в органах дізнання, досудового слідства чи особі у разі дачі пояснень в державних органах право вільно отримувати правову допомогу адвоката. У такий спосіб держава бере на себе обов'язок забезпечувати можливість надання кваліфікованої правової допомоги особам у правовідносинах з державними органами…

На взаємовигідних умовах працюю у будь-якій точці України, не залежно від сили супротивника та його «вогневої підтримки».

Користуйтесь своїм правом на допомогу, своєчасно звертайтесь, майте у будь-якій справі терпіння і все буде добре…